Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet