Post- och telestyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Rubricerade ärende, diarienummer 16-10409, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende

 

Taggar:

radiosändare