Post- och telestyrelsens förslag till ändring i PTSFS 2003:3 om tillstånd för användning av reservering av nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen för telefoni (E.164)

 

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.