Promemoria med förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.