Promemoria om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/00232/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.