Promemoria om upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning (Ds 2010:5)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.