Promemoria om ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har dessvärre inte kunnat behandla rubricerat ärende under den angivna svarstiden på grund av felaktig intern hantering och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.