Promemorian Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/01934/OU, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

covid 19