Prospektansvar, Ds 2013:16

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Prospektansvar, Ds 2013:16 (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Remiss ()