Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2015/05780/GV, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

komvux