Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 600 i Uppsala län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Det bakomliggande förslaget

Beredningsunderlag (pdf 510 KB)