Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 76 i Stockholms län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.