Remiss angående förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 60 kilometer i timmen sommartid på väg 149 vid Stenkrogen, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.