Remiss angående upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 204 KB)