Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.