Remiss av förslag till ändrade föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Förslaget medför såvitt kan bedömas inga effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.