Remiss av Skogsstyrelsens förslag till nationell tillämpning av FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade

Remissen innehåller inget författningsförslag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.