Remiss om Transportsstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

fordonståg