Remiss – Sjöfartsverkets tillkännagivande av register över allmänna farleder och allmänna hamnar

Förslaget får såvitt det kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.