Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens rapport Uppladdning för framtidens fordon. Undantag från koncession för laddinfrastruktur

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.