Remissvar avseende Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om varning utomhus

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Taggar:

varning utomhus