Remissvar avseende Förslag till Skolverkets föreskrifter om kursplan i svenska för kompletterade undervisning för svenska elever i utlandet

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.