Remissvar avseende Inspektionens för arbetslöshets-försäkringen förslag till föreskrifter (IAFFS 2011:3) om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()