Remissvar avseende Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på del av väg 559 i Östergarn–Sandviken i Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.