Remissvar avseende Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda vägen nr 19884 i Träkumla i Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.