Remissvar avseende Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till föreskrifter om väjningsplikt på enskilda vägen nr 20027 vid Skäggs gård i Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.