Remissvar avseende Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.