Remissvar avseende Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för Hamra nationalpark

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.