Remissvar om Jordbruksverkets ändrade föreskrifter om importanmälan m.m.

Förslaget medför såvitt Regelrådet kan bedöma endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Taggar:

Importanmälan