Remissvar över Boverkets förslag till föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.