Remissvar över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Överordnad förordning finns inte tillgänglig varför Regelrådet inte kan bedöma konsekvenserna utifrån den föreslagna föreskriften. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.