Remissvar över förslag till rådets direktiv om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden

Remissen avser rådets förslag till direktiv. Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Taggar:

djurkloner