Remissvar över förslag till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om auktorisation av delgivningsföretag

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.