Remissvar över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.

Remissvar över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.

Det bakomliggande förslaget

Särskild konsekvensanalys ()