Remissvar över Justitiedepartementets förslag till ändring i sjölagen (1994:1009) samt Transportstyrelsens förslag till ändringar i sjölagen, förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen och fartygsregisterförordningen (1975:927)

Förslagen som innehåller bemyndiganden för Transportstyrelsen att meddela vidare föreskrifter medför inga konsekvenser för företag förrän det eventuellt tas i anspråk. De övriga förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

sjölagen