Remissvar över länsstyrelsen i Västernorrlands förslag till föreskrifter avseende planerat naturreservat Lill-Mårdsjön/-bäcken, Sollefteå kommun

Av Regelrådets tidigare ställningstagande i ärende N2008:05/2009/45 den 16 mars 2009 följer att bildande av naturreservat och därtill anknutna reservatsföreskrifter inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet lämnar därför inget yttrande i ärendet.