Remissvar över Socialdepartementets promemoria Förändrad insatsordning för va-målen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Missiv (pdf 180 KB)

Taggar:

va-mål