Remissvar över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för luftfartsskyddet

Transportstyrelsens förslag till ändringar i remitterade föreskrifter innebär såvitt kan bedömas hänvisningar till och återgivande av innehållet i EU-förordningar och kommissionens beslut på området, vilka är direkt tillämpliga i Sverige, samt ändringar relaterade till brister som konstaterats i samband med EU-kommissionens senaste inspektion av Transportstyrelsen. Det ligger därmed inte i Regelrådets uppdrag att yttra sig i ärendet.

Taggar:

luftfartsskydd