Reviderad promemoria Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26)

Det framlagda förslaget är en utvidgning av det förslag Regelrådet yttrade sig över den 15 maj 2013 (Dnr 2008:05/2013/159, ert Dnr Fi2013/1446). Såvitt kan bedömas är utgångspunkterna i förslaget i allt väsentligt desamma. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

kreditgivning