Rikspolisstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter (RPSFS 2012:17) om ordningsvakter

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

ordningsvakt