Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/04199/BATOT, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

välf'rdssystem