Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.