Sjöfartsverkets kompletterade konsekvensutredning och på nytt remitterade förslag till föreskrifter om statens isbrytningsverksamhet

Sjöfartsverkets kompletterade konsekvensutredning och på nytt remitterade förslag till föreskrifter om statens isbrytningsverksamhet Regelrådet har den 2 juni 2010 i ärende N 2008:05/201/196 yttrat sig över de föreslagna föreskrifterna. Sjöfartsverket har därefter kompletterat konsekvensutredningen och på nytt remitterat föreskriftsförslaget till Regelrådet. På grund av begränsade resurser saknar Regelrådet tyvärr möjlighet att yttra sig över den nya remissen.