Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort (SOU 2015:27)

Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag på regler som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss innehåller författningstext, men utredaren har likväl bedömt att det saknas skäl att föreslå den. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.