Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister

Rubricerade ärende, diarienummer 131 512346-14/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

Kassaregister