Skatteverkets förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2014

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.