Skatteverkets förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

taxeringsregler