Skatteverkets förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 274 KB)

Taggar:

taxeringsregler