Skatteverkets förslag till föreskrifter om tillsyn över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.