Skatteverkets förslag till föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2014 års och senare års fastighetstaxeringar

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.