Skatteverkets förslag till föreskrifter om vilka slags säkerheter som kan godtas i vissa situationer

Förslaget medför såvitt kan bedömas inga substantiella ändringar i förhållande till tidigare reglering och innebär därmed endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.